Aktywni mimo barier

Główny cel projektu to zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże zawodowe wraz z zatrudnieniem subsydiowanym.

Korzyści dla Uczestników Projektu:

  • stypendia szkoleniowe płatne dla 100% uczestników projektu
  • stypendia stażowe
  • zwrot kosztów za dojazd na różne formy wsparcia
  • zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem lub osobę zależną
  • subsydiowane zatrudnienie umożliwiające Uczestnikowi Projektu podjęcie pożądanego zatrudnienia, poprzez sfinansowanie pracodawcom kosztów wynagrodzenia brutto Uczestnika Projektu, wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Kwota (brutto + składki) 3700zł.

Załączniki do pobrania:

deklaracja-uczestnictwa

dokument-równoważny

formularz-rekrutacyjny

oświadczenie-4tyg-4-msc

oświadczenie-po-ukończeniu-udziału-w-projekcie

oświadczenie-pomoc-społeczna

oświadczenie-RODO

regulamin-projektu

zobowiązanie-do-rejestracji-w-PUP

harmonogram projektu – grudzień 2019r.

harmonogram projektu – luty 2020r.

harmonogram projektu – marzec 2020r.

harmonogram projektu – czerwiec 2020r.

harmonogram projektu – lipiec 2020r.

harmonogram projektu – sierpień 2020r.

harmonogram projektu – wrzesień 2020r.

harmonogram projektu – październik 2020r.

harmonogram projektu – listopad 2020r.

harmonogram projektu – grudzień 2020r.

harmonogram projektu – styczeń 2021r.

harmonogram projektu – luty 2021r.

harmonogram projektu – marzec 2021r.

harmonogram projektu – maj 2021r.

harmonogram projektu – czerwiec 2021r.

Dokumenty dotyczące zatrudnienia subsydiowanego