Zdrowie Psychiczne

Fundacja AKME – wraz z wieloma Partnerami społecznymi oraz prywatnymi – pomaga bezpłatnie i kompleksowo osobom w kryzysie zdrowia psychicznego. Wsparciem obejmujemy zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci oraz młodzież. Naszym celem jest oferowanie takich usług, które szyte są na miarę potrzeb naszych Podopiecznych – indywidualnie dobranie ścieżki wsparcia pozwala osiągnąć wysoką skuteczność w procesie leczenia osób w kryzysie psychicznym.

Nasze działania kierujemy do:

 • osób, które zmagają się z różnymi problemami życiowymi
 • osób, które przeżywają kryzys
 • osób, które mają trudności z regulowaniem emocji
 • osób, które doświadczają chronicznego stresu
 • osób, które czują się samotne lub zagubione
 • osób, które doświadczają lub są świadkami przemocy
 • dzieci i młodzieży, które wymagają długotrwałej pomocy specjalistycznej
 • dzieci i młodzieży, które mają trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu lub szkole
 • dzieci i młodzieży, które przejawiają deficyty kompetencji oraz zaburzenia w obszarze wyrażania i przetwarzania emocji
 • wszystkich osób, które szukają informacji oraz pomocy
 • każdej osoby, która pragnie zostać wysłuchana i chce spotkać się z empatią i zrozumieniem
 • środowiska, w którym funkcjonuje osoba w kryzysie zdrowia psychicznego (rodzina, opiekunowie, rodzeństwo, małżonek, dziadkowie, szkoła, rówieśnicy)

W Centrach (współ)prowadzonych przez Fundację AKME znajdziecie Państwo:

 • profesjonalną kadrę specjalistów, doświadczonych we wspieraniu osób w procesie powrotu do zdrowia psychicznego – psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów zajęciowych, terapeutów środowiskowych, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów zdrowienia (dla dorosłych), dietetyków, fizjoterapeutów, prawników, logopedów i wielu innych
 • indywidualne i kompleksowe (wielospecjalistyczne) podejście do każdej osoby, która zgłosi się do Centrum
 • pomoc dedykowaną nie tylko osobie w kryzysie, ale także otoczeniu, w którym funkcjonuje
 • asystenta, który wypracuje z Państwem Indywidualny Plan Zdrowienia, zgodnie z którym odbywać się będzie ścieżka powrotu do zdrowia
 • zespoły mobilne, które pracują z osobami w kryzysie w ich najbliższym środowisku (w domu, w ośrodkach, w szkole)
 • zajęcia profilaktyczne oraz psychoedukację
 • grupy wsparcia
 • oddział dzienny
Dbanie o własny dobrostan psychiczny to najlepsze, co możemy podarować sobie oraz osobom w naszym otoczeniu!
Znajdź najbliższe Centrum lub gabinet i zapisz się na spotkanie!

Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczby dobrych jakościowo oraz dostępnych usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa wspomaganego na trenie miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego. W