Szkolenia WTZ/ŚDS

Zupełnie bezpłatnie, podnosimy kompetencje kadr organizacji pozarządowych z całego kraju, prowadzących m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy. Wspieramy je w każdym elemencie, począwszy od pozyskania dofinansowania na w/w cel, przez realizację oczekiwanych i potrzebnych kursów, aż po rozliczenie otrzymanej dotacji. Zajęcia odbywają się na miejscu w danym WTZ/ŚDS, w dogodnych dla kadry terminach.

Na potrzeby kadr WTZ-tów i ŚDS-ów, przygotowaliśmy autorskie programy szkoleń. Bezpośrednio odnoszą się one do potrzeb i oczekiwań kadry, pracującej na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami:

1. Animacja zajęć terapeutycznych dla uczestników WTZ/ŚDS – interesujące i oryginalne pomysły bez nakładów finansowych.

2. Życie seksualne osób niepełnosprawnych – omówienie tematu z przykładami codziennych sytuacji.

3. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników WTZ/ŚDS – zagadnienia prawne.

4. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym pracownika WTZ/ŚDS – wieloletnia praca z tymi samymi uczestnikami WTZ/ŚDS, brak środków finansowych na realizację wsparcia, błędne orzecznictwo prowadzące do kierowania do WTZ/ŚDS, uczestników niezdolnych do podjęcia pracy.

5. Rehabilitacja społeczna jako środek do budowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym – zmiana schematu postrzegania osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.

6. Zmiany prawne w obszarze funkcjonowania WTZ/ŚDS – aktualne i planowane zmiany wraz z omówieniem wśród uczestników proponowanych zmian.

7. Jak radzić sobie z zachowaniem agresywnym uczestników WTZ/ŚDS wobec siebie i instruktorów – autoagresja, rozwiązywanie konfliktów.

8. Grupa wsparcia dla rodziców/opiekunów uczestników WTZ/ŚDS – określenie potrzeb grupy, budowanie planu wsparcia, formy wsparcia.

9. Dokumentacja w WTZ/ŚDS – dokumentacja uczestnika, regulaminy, trening ekonomiczny, zeszyt kontaktów z opiekunami/rodzicami uczestników WTZ/ŚDS.

10. Promocja WTZ/ŚDS – sprzedaż produktów uczestników WTZ/ŚDS.

11. Zatrudnienie wspomagane jako forma rehabilitacji.

12. Trening umiejętności społecznych.

13. Terapia zajęciowa – wykorzystanie potencjału podopiecznych.

14. Motywacyjne mechanizmy w procesie terapeutycznym.

15. Komunikacja interpersonalna w zespole terapeutycznym.

16. „Superwizja” – profesjonalna metoda obserwacji i refleksji w praktyce terapeutycznej.

17. Zarządzanie stresem w pracy terapeuty.

18. Oryginalne i atrakcyjne techniki decoupage – wykorzystanie alternatywnych materiałów i preparatów do osiągnięcia spektakularnych efektów.

19. Farby kredowe – odnawianie i ozdabianie mebli oraz przedmiotów codziennego użytku z wykorzystaniem transferu obrazów lub napisów.

20. Dekoracje z „zimnej porcelany” – niezwykła barwa, delikatność i przenikalność światła.

21. Malowanie na porcelanie – wykorzystanie materiałów zapewniających trwałość rysunku.

22. Technika malowania na jedwabiu – niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, własnoręcznie malowane m.in. apaszki, szale, ponczo, krawaty czy chusty.

23. „Fuzzing – wyjątkowe projekty i techniki”.

24. Granice intymne i normy akceptowalne społecznie u osób z niepełnosprawnościami.

25. Wyznaczanie granic w pracy terapeutycznej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby z niepełnosprawnością.

26. Dobre przykłady i praktyki z życia placówek na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

27. Samoakceptacja poprzez taniec terapeutyczny – pokonywanie barier ruchowych oraz wyrabianie słuchu muzycznego i rytmu.

28. Zmiana wizerunku osoby z niepełnosprawnością – stylizacja paznokci.

29. Zmiana wizerunku osoby z niepełnosprawnością – techniki i zasady makijażu.

30. Dostępność – co to znaczy w obliczu ustawy o dostępności, jakie wprowadza zmiany i wymogi.

31. Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030 – jakie niesie zmiany, omówienie najważniejszych aspektów.

32. Efektywny terapeuta w WTZ w obliczu pandemii koronawirusa.

33. Współpraca z rodzicami – sytuacje trudne, możliwe rozwiązania, sposoby współpracy.

34. Aktywizacja zawodowa – zagadnienie wieloaspektowe – wymogi rozporządzenia a realia, aktywizacja zawodowa – kierunek rodzic czy uczestnik WTZ.

35. Zmiany – jak je wprowadzać i monitorować. Projekty – wyzwania i możliwości.

36. Aktywizacja społeczno – zawodowa uczestników WTZ – realizacja IPR a granice i komfort pracy.

37. Wiklina – kurs tworzenia wyrobów.

38. Zachowania agresywne uczestników WTZ – skuteczne techniki samoobrony i
obezwładniania (zajęcia praktyczne).

Dotychczas zrealizowaliśmy projekty szkoleniowe dla kadr WTZ-tów lub ŚDS-ów m.in. dla poniższych NGO-sów:

 • Caritas Diecezji Siedleckiej
 • Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka w Swarzędzu
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Roktar” w Rokietnicy
 • Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Drzązgowie
 • Fundacja „Żyć Godnie” w Kolniku
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu
 • Katolickie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
 • Polski Związek Głuchych, oddział Łódź
 • Towarzystwo Pomocy Dzieciom w Włacławku
 • Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu
 • Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacji Niepełnosprawnych w Łasinie
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Radomiu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” w Grudziądzu
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
 • Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wolborzu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych Pozytywni w Młodocinie Większym
 • Wiejskie Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” w Koźminku
 • Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku
 • Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Radomiu
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu
 • Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu
 • Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca”
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karwodrzy
 • Stowarzyszenie „Braterskie Serca” w Belnie
Fundacja AKME posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń dla NGO. Jest również instytucją godną zaufania ze względu na współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu całego kraju. Posiada niezbędne uprawnienia formalne do wykonywania w/w w postaci m.in. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).
Wpierając NGO-sy, pozyskujemy dla nich dotacje w ramach dwóch głównych programów: