Kluby Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej AKME – Okonek

ul. Leśna 40, 64-965 Okonek
Tel: 662 958 474

Klub Integracji Społecznej AKME – Czarnków

ul. Zamkowa 8, 64-700 Czarnków
Tel: 669 075 199

Klub Integracji Społecznej AKME – Poznań

ul. Bolka 8b, 61-608 Poznań
Tel: 601 971 090