Fundacja AKME

Fundacja AKME działa od marca 2014 roku i  prowadzi (lub współprowadzi):

  • Dzienny Dom Pomocy w Poznaniu dla 30 osób starszych i niesamodzielnych. W ramach DDP realizujemy usługi opiekuńcze, doradztwo psychologiczne, terapeutyczne, fizjoterapeutyczne.
  • Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dorosłych ( między innymi w Poznaniu z Centrum Medycznym HCP oraz Centrum Medycznym DREWS,  Obornikach, Chodzieży, Krotoszynie oraz Buku pod Poznaniem ); Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży 6 (w Poznaniu z NOVAM oraz CM HCP a także w Obornikach, Przeźmierowie, Buku pod Poznaniem, Nowym Tomyślu, Krotoszynie i Kępnie). Prowadzimy również w Poznaniu mieszkanie kryzysowe dla osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Ponadto Fundacja AKME jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
  • Działania reintegracji społeczno-zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób bezrobotnych m.in. w ramach Klubów Integracji Społecznej w Poznaniu, Wągrowcu, Rogoźnie, Czarnkowie, Okonku. Także dla absolwentów wyższych uczelni, osób z niepełnosprawnościami, wsparcie dotyczące zatrudnienia tych osób. W ofercie staże, zatrudnienie subsydiowane i wspomagane, pośrednictwo pracy.
  • Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej we współpracy z samorządami gminnymi ( m.in. w Gołuchowie we współpracy z OPS Gołuchów).
  • Oddział w Łodzi, realizujący działania reintegracji społeczno-zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób bezrobotnych a także działania związane z rozwojem przedsiębiorczości (dotacje na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej).
  • Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych z całego kraju, prowadzących m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy. Wspieramy je w każdym elemencie, począwszy od pozyskania dofinansowania na w/w cel, przez realizację oczekiwanych i potrzebnych kursów, aż po rozliczenie otrzymanej przez nie dotacji. Zajęcia odbywają się na miejscu w danym WTZ/ŚDS – przeprowadziliśmy szkolenia dla kadr ponad 60 podmiotów z ternu całego kraju. Posiadamy niezbędne uprawnienia formalne w postaci m.in. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

 

Fundacja ponadto wspiera osoby potrzebujące ( np. osoby z niepełnoprawnościami, w kryzysie psychicznym) w formie pokrycia kosztów rehabilitacji, pokrycia kosztów wyżywienia, udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Działania Fundacji są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych takich jak między innymi środki PFRON, środków miasta Poznań,  powiatu poznańskiego, samorządu województwa wielkopolskiego,  oraz ze środków własnych (zysk z działalności gospodarczej).

Stały zespół Fundacji to około 70 osób –  psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, opiekunowie osób starszych, terapeuci zajęciowi, arteterapeuci, logopedzi, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, pracownicy socjalni, specjaliści realizacji ds. projektów, asystenci osób z niepełnosprawnościami, specjaliści ds. rozliczeń projektów, ds. kadr, ds. techniczno – administracyjnych, księgowe oraz prawnicy, do tego osoby współpracujące np. trenerzy oraz firmy (również społeczne) cateringowe, usług informatycznych, prowadzące szkolenia zawodowe, usługi sprzątające oraz fizjoterapię.

Fundacja ma swoją siedzibę oraz główne biuro przy ulicy Wachowiaka 8A w Poznaniu.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Paweł Skalik, a Wiceprezesa Grzegorz Wojtanowski.