Fundacja AKME

"Akme" w języku greckim oznacza szczyt.

Fundacja AKME to organizacja pozarządowa powstała w marcu 2014 roku.

Naszym celem jest realizacja działań na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. 

Dotychczas wspólnymi siłami wraz z dziesiątkami przeróżnych instytucji publicznych jak i organizacjami społecznymi zrealizowaliśmy około 100! projektów na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.

Poznaliśmy setki osób w różny sposób wspierających nasze działania od specjalistów po wolontariuszy. W Naszych projektach wzięło udział tysiące uczestników! Pomogliśmy również powstać dziesiątkom organizacji oraz firmom!

Swoje cele realizowaliśmy i nadal realizujemy m.in. poprzez realizacje projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Samorządów Wojewódzkich, Powiatowych czy Miejskich.

W swojej dotychczasowej historii działaliśmy na terenach większości województw w Polsce. Przede wszystkim w Wielkopolsce, Województwie Łódzkim, Małopolsce, na Śłąsku oraz Dolnym Śląsku.

W ramach swojej działalności tworzyliśmy i prowadziliśmy (i nie zamierzamy przestawać:)) miejsca wspierające m.in. w dziedzinach zdrowia psychicznego i aktywizacji zawodowej takie jak:

  • Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego
  • Dzienny Dom Pomocy
  • Kluby Integracji Społecznej

Pomagamy dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom.

Pracujemy bądź współpracujemy ze specjalistami wielu dziedzin. Dotychczas w naszych działaniach brali udział: psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, opiekunowie osób starszych, terapeuci zajęciowi, arteterapeuci, logopedzi, doradcy zawodowi, trenerzy pracy, pracownicy socjalni, specjaliści realizacji ds. projektów, asystenci osób z niepełnosprawnościami, specjaliści ds. rozliczeń projektów, ds. kadr, ds. techniczno – administracyjnych, księgowe oraz prawnicy, do tego osoby współpracujące np. trenerzy oraz firmy (również społeczne) cateringowe, usług informatycznych, prowadzące szkolenia zawodowe, usługi sprzątające oraz fizjoterapię.

Realizujemy również szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych z całego kraju, prowadzących m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy. Wspieramy je w każdym elemencie, począwszy od pozyskania dofinansowania na w/w cel, przez realizację oczekiwanych i potrzebnych kursów, aż po rozliczenie otrzymanej przez nie dotacji. Zajęcia odbywają się na miejscu w danym WTZ/ŚDS – przeprowadziliśmy szkolenia dla kadr ponad 60 podmiotów z ternu całego kraju. Posiadamy niezbędne uprawnienia formalne w postaci m.in. wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych czy Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).

Poza działaniami współfinansowanymi/finansowanymi ze środków zewnętrznych wspieramy osoby potrzebujące (np. osoby z niepełnoprawnościami, w kryzysie psychicznym) w formie pokrycia kosztów rehabilitacji, pokrycia kosztów wyżywienia czy też udostępnienia sprzętu rehabilitacyjnego.