O Nas

“AKME” znaczy “szczyt”!

Fundacja AKME działa od marca 2014 roku. Jest instytucją realizującą na terenie Wielkopolski przedsięwzięcia społeczne służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Niezwykle ważna w działaniach Fundacji jest ekonomia społeczna. Uważamy ją za jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów walki ze skutkami niepełnosprawności, bezrobocia czy uzależnień.

Fundacja prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja doradza, szkoli i pomaga założyć podmioty ekonomii społecznej, zapewnia usługi prawne. Działamy również na obszarach wiejskich pomagając mieszkańcom wsi w zakładaniu własnych organizacji obywatelskich (m.in. na terenie powiatów słupeckiego, złotowskiego, kaliskiego, ostrowskiego).

Od początku naszej działalności prowadzimy poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie Wielkopolski dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

Fundacja ma swoje biuro przy ulicy Wachowiaka 8A w Poznaniu

Prowadzi także dwa oddziały: CENTRUM w Łodzi, oraz POŁUDNIE w Nowym Sączu – więcej na ten temat w zakładce Kontakt.