Projekty

Aktywizacja Szansą na Nowy Start

Fundacja AKME realizuje projekt aktywizacyjny w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku! Gmina Obrzycko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno

Czytaj więcej »

Razem Pokonamy Bariery! II

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych Projekt realizowany przez Fundację AKME, zlecony do realizacji w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Czytaj więcej »

Razem Pokonamy Bariery!

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych Ruszamy z kolejnym projektem! Tym razem współfinansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie

Czytaj więcej »

Praca bez barier

Projekt dofinansowany z państwowych funduszy celowych Fundacja AKME zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej do udziału

Czytaj więcej »

Rehabilitacja w sieci wsparcia

Fundacja AKME wraz z Fundacją REHA + współpracując z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kolejny projekt na rzecz osób z  niepełnosprawnościami! Celem Projektu jest zapewnienie dostępu

Czytaj więcej »

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu osoby niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez Fundację AKME

Sfinansowano ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 to propozycja dla rodzin

Czytaj więcej »