Projekty

Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczby dobrych jakościowo oraz dostępnych usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa wspomaganego na trenie miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego. W

Dzienny Dom Pomocy w Poznaniu

Fundacja AKME zaprasza do skorzystania z usług opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Pomocy, w tym udział w życiu kulturalnym, treningach aktywizujących umysłowo, terapii ruchowej oraz

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do usług asystentów osobistych. Kto może wziąć udział? DZIECI: w wieku do 16 roku życia

Razem Pokonamy Bariery! III

Fundacja AKME realizuje kontynuację projektu „Razem Pokonamy Bariery! II”! Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby

Rehabilitacja w Sieci Wsparcia 2023

Fundacja AKME w partnerstwie z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kontynuację projektu na rzecz osób z niepełnosprawnościami! Cel projektu: Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do rehabilitacji

Klub Rodzinny

Fundacja AKME z kolejnym projektem na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w powiecie poznańskim! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób przejawiających problemy natury psychicznej. Dla