Projekty

Aktywizacja Szansą na Nowy Start

Fundacja AKME realizuje projekt aktywizacyjny w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku! Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – edukacyjno – zawodowej

Razem Pokonamy Bariery! III

Fundacja AKME realizuje kontynuację projektu „Razem Pokonamy Bariery! II”! Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby

Praca bez barier

Realizujemy kolejny projekt aktywizacyjny! Dla kogo? Fundacja AKME zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej do udziału

Wielkopolskie Senioralne Kluby Wsparcia ‐ WSKW

Fundacja AKME tworzy Senioralne Kluby Wsparcia w województwie wielkpolskim! Cel projektu: Projekt ma na celu wsparcie wielkopolskich seniorów poprzez utworzenie czterech Senioralnych Klubów Wsparcia. Dla

Wsparcie psychologiczne Wielkopolan

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w województwie wielkopolskim! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób z ograniczoną sprawnością w wyniku

Rehabilitacja w sieci wsparcia

Fundacja AKME wraz z Fundacją REHA + współpracując z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kolejny projekt na rzecz osób z  niepełnosprawnościami! Cel projektu: Celem Projektu jest