Projekty

Aktywizacja Szansą na Nowy Start

Fundacja AKME realizuje projekt aktywizacyjny w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrzycku! Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – edukacyjno – zawodowej

Razem Pokonamy Bariery! II

Cel projektu: Celem projektu jest umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia poprzez: zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz

Praca bez barier

Realizujemy kolejny projekt aktywizacyjny! Dla kogo? Fundacja AKME zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, posiadające wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej do udziału

Razem aktywnie po pracę!

Projekt współfinansowany z państwowych funduszy celowych Fundacja AKME jest partnerem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin AMIKUS z Poznania w projekcie „Razem aktywnie po pracę”.

Terapia uzależnień Klub Środowiskowy „Zacisze”

W ramach projektu finansowanego ze środków budżetowych Miasta Poznań Fundacja Akme utworzy Klub Środowiskowy „Zacisze”! Cel projektu: Celem funkcjonowania klubu jest praca z osobami uzależnionymi,

Rehabilitacja w sieci wsparcia

Fundacja AKME wraz z Fundacją REHA + współpracując z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kolejny projekt na rzecz osób z  niepełnosprawnościami! Cel projektu: Celem Projektu jest