Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)

Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje

Cel projektu: Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczby dobrych jakościowo oraz dostępnych usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa wspomaganego na trenie miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego. W

Dzienny Dom Pomocy w Poznaniu

Fundacja AKME zaprasza do skorzystania z usług opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Pomocy, w tym udział w życiu kulturalnym, treningach aktywizujących umysłowo, terapii ruchowej oraz