Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje

Cel projektu:

Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczby dobrych jakościowo oraz dostępnych usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa wspomaganego na trenie miasta Poznań oraz powiatu poznańskiego. W ramach projektu zostaną utworzone 2 Dzienne Domy Pomocy, 2 Mieszkania o Charakterze Mieszkania Wspomaganego, Klub Wsparcia Społecznego oraz 2 Kluby Seniora. Łącznie powstaną 73 nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych oraz 10 miejsc w Mieszkaniach o Charakterze Mieszkania Wspomaganego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Wsparcie na terenie Poznania

Wsparcie na terenie Buku

Wsparcie i Opieka Wytchnieniowa dla Opiekunów Faktycznych

Dokumenty do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc
Miasto i Gmina Buk
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku
Termin realizacji projektu:
01.10.2023 – 31.12.2026
Suma wszystkich kosztów projektu:
10 477 974,10 zł
Wkład budżetu państwa:
2 619 493,52 zł
Wkład funduszy europejskich:
7 334 581,87 zł

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie