Dzienny Dom Pomocy w Poznaniu

Fundacja AKME zaprasza do skorzystania z usług opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Pomocy, w tym udział w życiu kulturalnym, treningach aktywizujących umysłowo, terapii ruchowej oraz poradnictwie specjalistycznym.

W ramach wyżej wymienionych usług zapewniamy:

  • Godne warunki pobytu
  • Ciekawie i terapeutycznie zorganizowany czas (zajęcia arteterapii, fizjoterapia, zajęcia muzyczne, spotkania z psychologiem i wiele innych!
  • Wyżywienie
  • Możliwość transportu
  • Opiekę profesjonalnej kadry
  • Wsparcie dla opiekunów faktycznych – specjalistyczne poradnictwo, grupy wsparcia

Wparcie świadczone jest odpłatnie.

Warunki ustalane indywidualnie według potrzeb.

Ilość wolnych miejsc: 30

Kontakt:

Tel. 601 971 090

E-mail: biuro@fundacja-akme.pl