Wspieramy ducha samodzielności i sprawczości – deinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do trwałych i dobrych jakościowo usług społecznych w powiecie kępińskim. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 260 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w związku  z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz ich opiekunowie faktyczni – 50 osób.

Oczekiwane rezultaty:
  • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami
  • Wsparcie osób starszych
  • Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
  • Zapewnienie usług opiekuńczych w ramach pobytu dziennego w dziennym domu pomocy, klubie wsparcia
  • Utworzenie mieszkania treningowego

Kto może wziąć udział?

W ramach projektu planuje się wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność  potrzebują wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej czynności dnia codziennego oraz dla ich opiekunów faktycznych.

Oferowane wsparcie:

  • Mieszkanie Treningowe na 4 miejsca z usługami dobranymi indywidualnie do potrzeb mieszkańców
  • Dzienny Dom Pomocy na 10 miejsc zapewniający usługi opiekuńcze
  • Usługi 10 Asystentów Osobistych osób z niepełnosprawnościami
  • Klub Wsparcia Społecznego na 10 miejsc zapewniający usługi opiekuńcze
  • Wsparcie Opiekunów Faktycznych w postaci warsztatów, grup wsparcia czy doradztwa psychologicznego

Kontakt:

Biuro projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno

Tel. 722 360 822

E-mail: sekretariat@pcpr.kepno.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Projekt realizowany w partnerstwie:

Partnerzy wiodący:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
Powiat kępiński
Termin realizacji projektu:
01.12.2023 – 31.12.2026
Suma wszystkich kosztów projektu:
6 487 214,80 zł
Wkład budżetu państwa:
1 621 803,70 zł
Wkład funduszy europejskich:
4 541 050,36 zł