Mieszkanie o Charakterze Mieszkania Wspomaganego w Poznaniu

Kto może wziąć udział?

Działania skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

Oferowane wsparcie:

Oferujemy wsparcie wykwalifikowanej kadry, w tym pracownika socjalnego i psychologa oraz liczne treningi usamodzielniania:

  • Trening kulinarny
  • Trening higieniczno–porządkowy
  • Trening budżetowy
  • Treningi prozawodowe
  • Trening spędzania czasu wolnego
Całodobowy pobyt w Mieszkaniu o Charakterze Mieszkania Wspomaganego w Poznaniu na okres od 3 do 6 miesięcy.

Kontakt:

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc

ul. Sianowska 15a/3, 60 – 431 Poznań

Tel. 509 016 891

E-mail: kmajer@zrozumiecipomoc.pl