Klub Wsparcia Społecznego w Poznaniu

Kto może wziąć udział?

Działania skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

Oferowane wsparcie:

  • Filmoterapia
  • Muzykoterapia
  • Hortiterapia
  • Gry i zabawy edukacyjno-integracyjne
  • Relaksacja
  • Spacery
  • Trening funkcji poznawczych
  • Zajęcia plastyczne
Zajęcia w Klubie Seniora
3 razy w tygodniu 9:00 – 14:00

 

Zajęcia w Klubie weekendowym
W soboty i niedziele 9:00 – 14:00

Kontakt:

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc

ul. Sielska 8/105, 60-129 Poznań

Tel. 509 014 903

E-mail: kmajer@zrozumiecipomoc.pl