Dzienny Dom Pomocy w Buku

Kto może wziąć udział?

Dzienny Dom Krótkiego Pobytu w Buku to miejsce dla osób dorosłych (18 +) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dla już wspierających ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie miasta Poznań lub powiatu poznańskiego.

Oferowane wsparcie:

  • Terapia zajęciowa, w tym m.in. arteterapia i muzykoterapia
  • Zajęcia relaksacyjne i ruchowe dostosowane do stanu zdrowia
  • Indywidualne i grupowe wsparcie fizjoterapeuty
  • Treningi pamięci i funkcji poznawczych
  • Warsztaty i wsparcie indywidualne psychologa
  • Wsparcie pracownika socjalnego
  • Pogadanki grupowe z psychiatrą
  • Spacery i wyjścia rekreacyjne
Pobyt minimum 6-miesięczny.
Od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00.

Kontakt:

Fundacja AKME

ul. Przykop 4, 64-320 Buk

Tel. 603 260 506

E-mail: ddp.buk@fundacja-akme.pl