Mieszkanie Treningowe w Buku

Kto może wziąć udział?

Działania skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Poznań i powiatu poznańskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

Oferowane wsparcie:

Oferujemy wsparcie wykwalifikowanej kadry, w tym pracownika socjalnego i psychologa oraz liczne treningi usamodzielniania:

  • Trening kulinarny
  • Trening higieniczno–porządkowy
  • Trening budżetowy
  • Treningi prozawodowe
  • Trening spędzania czasu wolnego
Całodobowy pobyt w mieszkaniu treningowym na okres od 3 do 6 miesięcy.
Start w lipcu 2024!

Kontakt:

Miasto i Gmina Buk/OPS Buk

ul. Nad Strumykiem 1/1, 64-320 Buk

Tel. 61 894 02 22

E-mail: sekretariat@opsbuk.pl