Wsparcie i Opieka Wytchnieniowa dla Opiekunów Faktycznych

Kto może wziąć udział?

Działania zaplanowane dla Opiekunów Faktycznych osób z utrudnioną samodzielnością, nad którymi sprawują opiekę.

Oferowane wsparcie:

10 godzin szkoleń dotyczących różnych aspektów związanych z opieką nad osobami z utrudnioną samodzielnością:

Z zakresu:
  • Pomocy socjalnej
  • Wybranych zagadnień prawnych
  • Udzielania pierwszej pomocy
  • Zarządzania emocjami i samoopieki
  • Rehabilitacji w warunkach domowych
Ponad to:
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne

Kontakt:

Tel. 691 169 964

E-mail: kinga@fundacja-akme.pl