Wsparcie i Opieka Wytchnieniowa dla Opiekunów Faktycznych

Kto może wziąć udział?

Działania zaplanowane dla Opiekunów Faktycznych osób z utrudnioną samodzielnością, nad którymi sprawują opiekę.

Oferowane wsparcie:

Oferujemy 10 godzin warsztatów grupowych dotyczących różnych aspektów związanych z opieką nad osobami z utrudnioną samodzielnością, w tym warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

W trakcie trwania warsztatów zapewniamy opiekę dla osób niesamodzielnych.

Kontakt:

Tel. 691 169 964

E-mail: kinga@fundacja-akme.pl