Klub Rodzinny

Fundacja AKME z kolejnym projektem na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w powiecie poznańskim!

Cel projektu:

Celem zadania jest wsparcie osób przejawiających problemy natury psychicznej.

Dla kogo?

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także do osób z ich otoczenia (rodzin, opiekunów).

Oferowane wsparcie:

  • Wsparcie psychologiczne grupowe
  • Spotkania z pedagogiem
  • Spotkania z dietetykiem
  • Zajęcia z arteterapii

Kontakt:

Telefon: +48 603 260 506

E-mail: katarzyna.januc@fundacja-akme.pl

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Poznańskiego.
Termin realizacji: 01.04.2023 – 10.12.2023
Suma wszystkich kosztów projektu: 12 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł