Poradnia Psychologiczna Fundacji AKME w Łodzi

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie Pracowni Psychologicznej w ramach Poradni Psychologicznej wyposażonej w profesjonalne urządzenia używane w terapii Integracji
Sensorycznej, sprzęt zapewni terapeucie prowadzenie zajęć z integracji sensorycznej i diagnozy zaburzeń procesów sensorycznych, a także wsparcie w jej prowadzeniu.

Kontakt:

Oddział Łódź

ul. Piwna 12, 90-001 Łódź

Tel. 603 834 395

E-mail: lodz@fundacja-akme.pl

Biuro działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Projekt finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu: „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

Termin realizacji projektu:
30.04.2024 – 30.10.2024
Kwota dofinansowania:
190 000,00 zł
Suma wszystkich kosztów projektu:
190 000,00 zł