Projekty archiwalne

Rehabilitacja w Sieci Wsparcia 2023

Fundacja AKME w partnerstwie z Fundacją Ukryte Marzenia realizuje kontynuację projektu na rzecz osób z niepełnosprawnościami! Cel projektu: Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do rehabilitacji

Klub Rodzinny

Fundacja AKME z kolejnym projektem na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w powiecie poznańskim! Cel projektu: Celem zadania jest wsparcie osób przejawiających problemy natury psychicznej. Dla

Wielkopolskie Senioralne Kluby Wsparcia ‐ WSKW

Fundacja AKME tworzy Senioralne Kluby Wsparcia w województwie wielkpolskim! Cel projektu: Projekt ma na celu wsparcie wielkopolskich seniorów poprzez utworzenie czterech Senioralnych Klubów Wsparcia. Dla