Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami dostęp do usług asystentów osobistych.

Kto może wziąć udział?

DZIECI:
  • w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w jego punktach 7 i 8 o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
OSOBY DOROSŁE:
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Oferowane wsparcie:

  • Dostęp do usług asystentów osobistych
  • Wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności
  • Wsparcie w funkcjonowaniu w życiu społecznym

Kontakt:

Tel. 507 475 843

E-mail: patryk@fundacja-akme.pl

Realizacja zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024; współfinansowana ze środków Budżetu Państwa będących w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Termin realizacji projektu:
01.02.2024 – 31.12.2024
Suma wszystkich kosztów projektu:
524 703,55
Wkład budżetu państwa:
503 703,55