Zawalcz o siebie

Zapraszany do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego nowego projektu realizowanego w województwie Łódzkim!

Główny cel projektu – zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże wraz z zatrudnienie subsydiowanym.

Pliki do pobrania:

Regulamin – zatrudnienia subsydiowane

Wniosek – zatrudnienia subsydiowane

Wzór umowy

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – sierpień 2020

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – wrzesień 2020

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – październik 2020

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – listopad 2020

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – grudzień 2020

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – styczeń 2021

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – luty 2021

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – marzec 2021

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – kwiecień 2021