Zawalcz o siebie

Zapraszany do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego nowego projektu realizowanego w województwie Łódzkim!

Główny cel projektu – zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe podnoszące kompetencje i kwalifikacje oraz trzymiesięczne staże wraz z zatrudnienie subsydiowanym.

Pliki do pobrania:

 
Harmonogramy realizacji zadań: