Realizowane projekty

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Akme przystąpiła do realizacji projektów pn: 3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;Wbrew Barierom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, „Przedsiębiorczość Twoją Szansą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz „Rozwój Usług Aktywnej Integracji w Subregionie Kaliskim” i „Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.