Akademia Biznesu w subregionie łódzkim

Fundacja AKME realizuje kolejny projekt dotacyjny w subregionie łódzkim!

Cel projektu:

Projekt ma na celu objęcie wsparciem 18 osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z  subregionu łódzkiego (powiaty: łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) województwa łódzkiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, przez objęcie ich wsparciem szkoleniowym grupowym i indywidualnym, udzielenie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej i wypłatę finansowego wsparcia pomostowego.

Szukamy osób:

  • Pozostających bez pracy
  • W wieku od 18 do 29 lat
  • Zamieszkujących lub uczących się na terenie obszaru całego subregionu łódzkiego (powiaty: łódzki-wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński) województwa łódzkiego

Oferujemy:

  • Bezzwrotną dotację w wysokości 23050,00 zł na założenie działalności gospodarczej
  • Szkolenia grupowe oraz indywidualne z zakresu zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej
  • Wsparcie pomostowe w wysokości 2800,00 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania założonej działalności gospodarczej

Kontakt:

Fundacja AKME – Biuro Łódź

ul. Piwna 12, 90-001 Łódź

Telefon: 508 284 365 lub 881 778 839

E-mail: arrk@arrk.pl

Informacje o rekrutacji:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu osobiście lub drogą pocztową.

Ares biura: ul. Piwna 12, 91-003 Łódź. Biuro jest czynne w godzinach 8:00 – 16:00.

Terminarz rekrutacji:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu został wydłużony do dnia 30.09.2022r!

Nabór dokumentów rekrutacyjnych: od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.

Ocena formalno-merytoryczna formularzy: 13-19 września 2022 r.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy z doradcą zawodowym: 19 września 2022 r.

Przeprowadzenie rozmów z doradcą zawodowym: 20-22 września 2022 r.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych do etapu doradczo-szkoleniowego: 23 września 2022 r.

Harmonogram wsparcia:

6-10 grudnia 2022 r. – realizacja szkoleń grupowych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

6-14 grudnia 2022 r. – realizacja indywidualnych spotkań z ekspertem dotacyjnym z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

12-17 grudnia 2022 r. – składanie biznesplanów

16-20 grudnia 2022 r. – ocena formalna i merytoryczna biznesplanów

21 grudnia 2022 r. – publikacja list rankingowych

21-27 grudnia 2022 r. – złożenie i rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników

28-30 grudnia 2022 r. – podpisanie umów i wypłata wsparcia finansowego

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty dotacyjne:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu:
01.01.2022 do 31.12.2023
Całkowita wartość projektu:
967 038,75 zł
Kwota dofinansowania:
954 551,81 zł