Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia na obszarze Św. Łazarza i Starego Miasta w Poznaniu

Rozpoczynamy kolejne działania na rzecz poznańskich seniorów! Tym razem korzystając ze środków Miasta Poznań! #poznanwspiera
Cel projektu:

Zapewnienie 30 seniorom z Miasta Poznania możliwości korzystania z usług aktywizacji społecznej, obejmujących m.in. aktywność ruchową, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.

Grupa docelowa:

W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 30 seniorów powyżej 60 roku życia z obszaru Miasta Poznania, które mieszkają w Poznaniu i są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania.

Oferowane wsparcie:
  • zapewnienie działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego
  • zapewnienie zajęć kulturalno-oświatowych
  • zapewnienie zajęć usprawniających ruchowo
  • zapewnienie seniorom możliwości udziału w zajęciach klubu
Kontakt:

Fundacja AKME

Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań

Telefon:

+48 601 900 048

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Termin realizacji zadania publicznego:

11.04.2022 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu:

43 450,00 zł

Wartość dofinansowania:

43 450,00 zł