Projekt IDZIEMY DO PRACY

Fundacja AKME jest partnerem STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UNIKAT” w realizacji projektu IDZIEMY DO PRACY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX: włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Po szkoleniach zawodowych (teoretycznych i praktycznych) odbyły się egzaminy w 5 grupach: Pomoc kuchenna, Pomoc remontowo – budowlana,Krawiectwo – pomoc krawca, Pomoc biurowo – poligraficzna oraz Sprzątanie – konserwacja powierzchni płaskich Większość uczestników projektu to uczestnicy WTZ UNIKAT z Katowic. Wspaniała robota zespołu naszego lidera STOWARZYSZENIA „UNIKAT” – kilka osób już rozpoczęło staże a kolejne w najbliższym czasie.

Więcej o projekcie tutaj: https://fundacja-akme.pl/idziemy-do-pracy/