Zajęcia kółka fotograficznego „Przystani u Anioła” w Sokolnikach

Zajęcia kółka fotograficznego „Przystani u Anioła” w Sokolnikach.

Kolejne zdjęcia wykonane w ramach „Przystani u Anioła”. Zajęcia prowadzi współpracujący z Fundacją AKME Marcin Muth.  Więcej zdjęć zostanie pokazanych na Festynie w Sokolnikach w najbliższa sobotę (09.06) o godzinie 13:00.

Kółko jest prowadzone w ramach warsztatów fotograficznych rozwijających kompetencje kluczowe („Świadomość i ekspresja kulturalna”), dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” nr projektu RPWP.07.02.01-30-0017/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, prowadzonej przez Fundację AKME na podstawie zezwolenia Starosty Szamotulskiego.

Uczestnicy warsztatów fotograficznych w czasie zajęć
Uczestnicy warsztatów fotograficznych w czasie zajęć
Uczestnicy warsztatów fotograficznych w czasie zajęć