Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem Seniorów

Fundacja AKME w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla osób dorosłych na terenie Poznania!

Cel projektu:

Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne.

Dla kogo?

Zapraszamy osoby dorosłe w szczególności Seniorów z niepełnosprawnością lub zagrożone niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, a także ich rodziny oraz opiekunów.


Warunkiem przystąpienia do projektu jest zamieszkanie na terenie miasta Poznania.

Oferowane wsparcie (Fundacja AKME):

Grupy wsparcia dla osób dorosłych, w tym seniorów podzielone na grupy tematyczne:
 • dla osób doświadczających stanów depresyjnych
 • dla osób zmagających się ze stanami lękowymi
 • dla osób doświadczających lęku, napięcia lub wycofania w sytuacjach społecznych
 • dla rodzin i bliskich osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
 • dla seniorów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
 • grupa wsparcia dla kobiet doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego

Kontakt (Fundacja AKME):

ul. Grunwaldzka 19, Poznań
3 piętro; pokój 3.4

marta.mackowiak@fundacja-akme.pl

Oferowane wsparcie (Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"):

Cykl warsztatów psychoedukacyjnych z elementami technik samopomocowych oraz treningu poznawczego:
 • warsztaty arteterapeutyczne
 • trening funkcji poznawczych
 • trening funkcji językowych
 • relaksacja
 • psychoedukacja
 • terapia ruchem/ gimnastyka
 • rozmowy wspierające/ grupa wsparcia
 • zajęcia komputerowe

Kontakt (Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc"):

ul. Garbary 47, Poznań (w podwórzu)
od godziny 16.30 do 18.30

+ 48 516 140 928

Projekt realizowany w partnerstwie:

Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

Projekt „Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychicznewarsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów” finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Termin realizacji projektu:
01.05.2023 – 30.11.2023
 
Suma wszystkich kosztów projektu:
22 320,00 zł
 
Kwota dofinansowania:
22 320,00 zł