Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów

Fundacja AKME realizuje warsztaty edukacyjne oraz tworzy grupy wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów na terenie Poznania!

Cel projektu:

Celem projektu jest  zapobieganie kryzysom psychicznym, a także edukowanie o sposobach reagowania na kryzysy psychiczne.

Dla kogo?

Wsparcie kierujemy do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością z tytułu zaburzenia psychicznego, a także do ich opiekunów
oraz nauczycieli i pedagogów.


Warunkiem przystąpienia do projektu jest zamieszkanie na terenie miasta Poznania.

Oferowane wsparcie:

W ramach projektu zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach:
  • Zajęcia psychoedukacyjne na temat zaburzeń psychicznych ich profilaktyki i reagowania na kryzysy psychiczne z elementami interwencji kryzysowej dla pedagogów, nauczycieli i wychowawców.
  • Zajęcia psychoedukacyjne na temat zaburzeń psychicznych ich profilaktyki i reagowania na kryzysy psychiczne z elementami treningu wychowawczego dla rodziców i opiekunów prawnych.
  • Cykl warsztatów psychoedukacyjnych na temat zaburzeń psychicznych, ich profilaktyki i reagowania na kryzysy psychiczne z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.
  • Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów psychologicznych.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 19, Poznań
3 piętro; pokój 3.4

marta.mackowiak@fundacja-akme.pl

Projekt „Zapobieganie i reagowanie na kryzysy psychiczne – warsztaty edukacyjne i grupy wsparciadla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów” finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Termin realizacji projektu:
01.05.2023 – 31.12.2023
 
Suma wszystkich kosztów projektu:
25 000,00 zł
 
Kwota dofinansowania:
25 000,00 zł