Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego

Fundacja Akme podejmuje działania mające na celu deinstytucjonalizację usług społeczno-zdrowotnych oraz poprawę jakości usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dzieci i młodzieży. Wypracowany model zakłada zintegrowane, kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, które z tego tytułu zagrożone są ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

Celem utworzenia i funkcjonowania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego jest implementacja środowiskowego modelu opieki psychiatryczno-psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Podejmowane działania umożliwiają uczestnikom projektów korzystanie z najnowszych i najskuteczniejszych metod wsparcia osób borykających się z problemami psychicznymi.

W ramach kompleksowego wsparcia oferowane są działania takie jak: porady psychiatryczne i psychologiczne, psychoterapia indywidualna i rodzinna, psychoterapia grupowa, terapia pedagogiczna oraz działania środowiskowe, tj. wizyty w środowisku życia pacjenta.

Dorośli

Cel:

Celem Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych jest objęcie kompleksowym wsparciem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami z ich otoczenia.

Dla kogo?

Osoby dorosłe w kryzysie psychicznym bądź z naturą choroby psychicznej,
a także osoby z bliskiego otoczenia osoby chorującej bądź będącej
w kryzysie psychicznym.

Oferowane wsparcie:

 • Indywidualne spotkania z psychologiem i psychiatrą
 • Terapia indywidualna
 • Spotkania z pracownikiem socjalnym
 • Spotkania z doradcą zawodowym
 • Indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistami
  (m.in. mediatorem, pedagogiem)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia)
 • Pomoc asystentów wsparcia procesu leczenia

Dzieci i Młodzież

Cel:

Celem Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży jest objęcie kompleksowym wsparciem dzieci i młodzieży
do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi wraz z osobami
z ich otoczenia.

Dla kogo?

Dzieci i młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi
bądź będące w kryzysie psychicznym oraz osoby z ich otoczenia.

Oferowane wsparcie:

 • Diagnoza zaburzeń psychicznych
 • Kompleksowe wsparcie psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne
 • Poprawa funkcjonowania zdrowotnego i społecznego dziecka
  oraz bliskich mu osób
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia rodzinna i grupowa
 • Wsparcie specjalistów
  (min. pracownik socjalny, neurolog, dietetyk, logopeda)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
  (min. Treningi umiejętności społecznych)
 • Warsztaty psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodziców

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+