Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim

Kontakt:

Punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny, gabinety, oddział dzienny:

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn, II piętro

tel. 790 665 509

Lokalny punkt wsparcia w Krotoszynie:

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn (budynek PCPR)

tel. 605 990 585

Lokalny punkt wsparcia w Koźminie Wielkopolskim:

ul Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski

tel. 605 990 585

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim

Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Fundacja Akme oraz Marlena Krzyśków-Szpoper NZOZ PSYCHE tworzą dla Państwa w Powiecie Krotoszyńskim Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

Proponowane w projekcie rozwiązania umożliwią efektywniejsze wsparcie dla osób chorujących na zaburzenia psychiczne w środowisku ich życia.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego  jest strukturą organizacyjną o zasięgu powiatowym, której celem jest zorganizowanie i koordynacja medycznej (w uzasadnionych przypadkach z dojazdem do pacjenta)
i społecznej sieci oparcia dla osób w trakcie i po przebytych kryzysach psychicznych. Pracownicy centrum  obejmą  kompleksowym wsparciem 380 osób, w tym 300 osób os. z zaburzeniami psychicznym oraz 80 osób
z ich otoczenia.

Projekt realizowany będzie do 31.12.2022 na terenie powiatu krotoszyńskiego.

W działaniach ŚCZP zawarte są:

  • Zintegrowane świadczenia medyczne, którymi zajmują się lekarze psychiatrzy oraz psycholodzy/psychoterapeuci;
  • Zintegrowane oddziaływania prewencyjno – edukacyjne.
  • Zintegrowane świadczenia rehabilitacji społecznej poprzez pracę środowiskową (psychoedukacja, indywidualne konsultacje z specjalistami np. prawnik, doradca zawodowy, dietetyk)

Program kierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu chorób/zaburzeń psychicznych, kryzysów życiowych czy też problemów emocjonalnych, które spełniają następujące kryteria:

  • Mają skończony 18-ty rok życia,
  • Mieszkają na terenie Powiatu Krotoszyńskiego

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o kontakt z biurem Fundacji:
ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań
Tel. 601 971 090, Mail: biuro@fundacja-akme.pl

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego