Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim

Czym się zajmujemy?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim to miejsce oferujące bezpłatne wsparcie psychoterapeutyczne zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży oraz dla osób z ich otoczenia (rodziny, opiekunów).

Dla kogo?

Wsparcie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego kierowane jest do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze Powiatu Krotoszyńskiego, a także do osób z ich otoczenia.

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne spotkania z psychologiem i psychiatrą
  • Terapię indywidualną
  • Spotkania z pracownikiem socjalnym
  • Spotkania z doradcą zawodowym
  • Indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistami, m.in. mediatorem,
    pedagogiem
  • Zajęcia socjoterapeutyczne (warsztaty, treningi, grupy wsparcia)
  • Pomoc asystentów wsparcia procesu leczenia

Kontakt:

Punkt zgłoszeniowo – koordynacyjny, gabinety, oddział dzienny

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn, II piętro

Tel. 790 665 509

Lokalny punkt wsparcia w Krotoszynie

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn (budynek PCPR)

Tel. 605 990 585

Lokalny punkt wsparcia w Koźminie Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wielkopolski

Tel. 605 990 585

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+

Projekt realizowany w partnerstwie:

Powiat Krotoszyński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

NZOZ PSYCHE

Termin realizacji projektu:
01.06.2020 – 30.11.2023
 
Suma wszystkich kosztów projektu:
5 232 500,00
 
Kwota dofinansowania:
4 970 875,00