Czas na zmianę

Fundacja AKME wraz z Spółdzielnią Socjalną MIKOMAR realizuje projekt aktywizacyjny na terenie Wielkopolski!

Cel projektu:

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dla kogo?

Grupę docelową projektu stanowi 105 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  biernych zawodowo lub/i bezrobotnych zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego z wiejskich obszarów funkcjonalnych. 

Oferowane wsparcie:

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, warsztaty umiejętności społecznych, wsparcie pośrednika pracy
  • szkolenia zawodowe z możliwością uzyskania kompetencji/kwalifikacji oraz przewidzianym stypendium szkoleniowym
  • płatne staże zawodowe 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Kontakt:

Spółdzielnia Socjalna MIKOMAR

ul.Słoneczna 4, 62-540 Kleczew

Tel: 601 270 110

E-mail: biuro.mikomar@gmail.com

mikomarss@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Projekt realizowany przez:

Lider projektu:

Spółdzielnia Socjalna MIKOMAR

Partner projektu:

Fundacja AKME

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji:
01.07.2021 – 30.06.2023
Całkowita wartość projektu:
1 027 869,48 zł
Kwota dofinansowania:
868 773,36 zł