Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim

Czym się zajmujemy?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim to miejsce oferujące bezpłatne wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz osób z ich otoczenia (rodziny, opiekunów).

Dla kogo?

Udzielamy bezpłatnego wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych).

Projekt skierowany do mieszkańców Powiatu Kępińskiego oraz Ostrzeszowskiego.

Oferowane wsparcie:

  • indywidualne wsparcie psychologa oraz psychoterapeuty
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • treningi umiejętności społecznych
  • warsztaty grupowe
  • konsultacje ze specjalistami: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, dietetykiem, psychiatrą, neurologiem

Aby skorzystać z pomocy nie potrzebujesz skierowania od lekarza!!!

Kontakt:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Ks. Piotra Warzywniaka 42, 63-600 Kępno

Tel. + 48 788 053 002

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+
Termin realizacji projektu:
01.09.2021 – 30.09.2023
 
Suma wszystkich kosztów projektu:
4 181 298,02 zł
 
Kwota dofinansowania:
3 763 168,21 zł