Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Gmin Buk i Stęszew

Czym się zajmujemy?

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Gmin Buk i Stęszew to miejsce oferujące bezpłatne wsparcie psychoterapeutyczne zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży oraz dla osób z ich otoczenia (rodziny, opiekunów).

Dla kogo?

Projekt skierowany do mieszkańców gmin Buk i Stęszew:

  • przejawiających niepokojące symptomy gorszego samopoczucia i nastroju
  • przechodzących kryzys psychiczny
  • chorujących na schorzenia natury psychicznej

Oferowane wsparcie:

W ramach projektu oferujemy szeroki zakres bezpłatnych usług wpływających na poprawę funkcjonowania zdrowotnego oraz społecznego:

  • diagnozę zaburzeń psychicznych, konsultacje z psychologiem i psychiatrą
  • terapię indywidualną
  • warsztaty, treningi, grupy wsparcia
  • pomoc specjalistów, min. pracownika socjalnego, mediatora, prawnika, pedagoga, dietetyka
  • wsparcie asystentów zdrowienia
  • pomoc dla osób z otoczenia osoby chorującej (warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia)

Planowane rezultaty:

Proponowane w projekcie rozwiązania umożliwią efektywniejsze wsparcie dla osób chorujących na zaburzenia psychiczne w środowisku ich życia. U podstaw leży integracja i współpraca między sektorami zdrowia i pomocy społecznej oraz dopasowanie działań pomocowych (kierunek i zakres) do indywidualnych potrzeb pacjenta poprzez inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań wśród podmiotów i specjalistów realizujących zadania na rzecz grupy docelowej. Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja oraz z uwzględnieniem trendów demograficznych.

Kontakt:

Otusz 11A, 64-320 Otusz

Telefon: +48 609 691 550

E-mail: sczp.otusz@fundacja-akme.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+

Projekt realizowany w partnerstwie:

Sanitatis Centrum Opieki Zdrowotnej

Powiat Poznański

Termin realizacji:
01.08.2021 – 30.11.2023
 
Całkowita wartość projektu:
4 238 817,81 zł
 
Kwota dofinansowania:
4 026 876,91 zł