Społecznie Aktywni!

Fundacja Jeden Uniwersytet wraz z Fundacją AKME rozpoczynają nowy projekt: "SPOŁECZNIE AKTYWNI!"!

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami:

  • w stopniu Znacznym
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi 

Oferowane wsparcie:

  • Spotkania z doradcą zawodowym
  • Wsparcie psychologiczne
  • Kurs Umiejętności Społecznych
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże
Więcej informacji na temat projektu: http://aktywizacja.1uniwersytet.pl/

Kontakt:

Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
E-mail: biuro@1uniwersytet.pl
Tel. 697 007 059

Osoby do kontaktu:

Mateusz Gołębiowski
E-mail: mateusz.golebiowski@1uniwersytet.pl

Agnieszka Siejek
E-mail: agnieszka.siejek@1uniwersytet.pl

Biuro Fundacji AKME

Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań
Tel. 601 971 090
E-mail: biuro@fundacja-akme.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji projektu:
01.08.2021 – 31.07.2023
Całkowita wartość projektu:
1 904 598,96 zł
Kwota dofinansowania:
1 618 909,11 zł