Społecznie Aktywni!

Fundacja Jeden Uniwersytet wraz z Fundacją AKME rozpoczynają nowy projekt: „SPOŁECZNIE AKTYWNI!”!

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami:

  • w stopniu Znacznym
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi 

Oferowane wsparcie:

  • Spotkania z doradcą zawodowym
  • Wsparcie psychologiczne
  • Kurs Umiejętności Społecznych
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże

Więcej informacji na temat projektu: http://aktywizacja.1uniwersytet.pl/

Kontakt:

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt:

BIURO FUNDACJI JEDEN UNIWERSYTET

ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
email: biuro@1uniwersytet.pl
tel. 697 007 059

Osoby do kontaktu:

Mateusz Gołębiowski
mail: mateusz.golebiowski@1uniwersytet.pl

Agnieszka Siejek
mail: agnieszka.siejek@1uniwersytet.pl

BIURO FUNDACJI AKME

Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań

email: biuro@fundacja-akme.pl

tel. 601 971 090

Termin realizacji projektu:

01.08.2021 – 31.07.2023

Całkowita wartość projektu:

1 904 598,96 zł

Kwota dofinansowania:

1 618 909,11 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.