Bez Kompleksów

PHU INFO-KOMPLEKS DROSDOWSKI JACEK wraz z Fundacją AKME ogłaszają rozpoczęcie wspólnie realizowanego projektu pod nazwą: „BEZ KOMPLEKSÓW”!

Cel projektu:

Projekt ma na celu aktywizacje społeczno – zawodową osób birenych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Oferowane wsparcie:

· Indywidualne doradztwo zawodowe
· Indywidualne wsparcie psychologiczne oraz prawno – obywatelskie
· Kurs Umiejętności Społecznych
· Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
· Staże zawodowe
· Indywidualne pośrednictwo pracy
· Opiekę asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami podczas staży zawodowych

Kontakt:

W celu zgłoszenia się do wzięcia udziału w projekcie prosimy o kontakt:

PHU INFO-KOMPLEKS
DROSDOWSKI JACEK
ul. Lenartowicka 2, 63-300 Pleszew

tel. +48 606 152 113

e-mail: infokompleks@op.pl

Termin realizacji projektu:
01.07.2021 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu:
1 027 869,48 zł

Kwota dofinansowania:
873 689,05 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.