Bez Kompleksów

PHU INFO-KOMPLEKS DROSDOWSKI JACEK wraz z Fundacją AKME ogłaszają rozpoczęcie wspólnie realizowanego projektu pod nazwą: "BEZ KOMPLEKSÓW"!

Cel projektu:

Projekt ma na celu aktywizacje społeczno – zawodową osób birenych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

Oferowane wsparcie:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Indywidualne wsparcie psychologiczne oraz prawno – obywatelskie
  • Kurs Umiejętności Społecznych
  • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Indywidualne pośrednictwo pracy
  • Opiekę asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami podczas staży zawodowych

Kontakt:

PHU INFO-KOMPLEKS DROSDOWSKI JACEK

ul. Lenartowicka 2, 63-300 Pleszew
Tel. +48 606 152 113
E-mail: infokompleks@op.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu:
01.07.2021 – 30.06.2023
Całkowita wartość projektu:
1 027 869,48 zł
Kwota dofinansowania:
873 689,05 zł