Przedsiębiorczość Twoją Szansą

„Przedsiębiorczość Twoją Szansą” to szansa na uruchomienie działalności gospodarczej dla 40 uczestników projektu

Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” jest realizowany przez Fundację AKME w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przyznano dotację na uruchomienie działalności gospodarczej dla 40 uczestników/czek projektu wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze na etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Część działań projektowych odbywa się na terenie Gminy Uniejów. Dziękujemy władzom Gminy za ten bardzo miły list i za pomoc w realizacji projektu. To wspólny sukces! 🙂 Dziękujemy.

List od Gminy Uniejów
List od Gminy Uniejów