Obóz aktywnej rehabilitacji w Dymaczewie

Rehabilitacja uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie złotowskim”

W obozie Aktywnej Rehabilitacji w Dymaczewie realizowanym przez Fundację AKME w ramach projektu „POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” bierze udział m.in. grupa dzieci ze spektrum autyzmu. Zajęcia z psem (FRIDA) prowadzi p. Danuta Żołędziewska (behawiorysta , zoopsycholog).

Aktywna rehabilitacja! 🙂
„Frida” w gotowości…
Pamiątkowe zdjęcie z „Fridą”

Pierwszego dnia odyła się pogadanka na temat pracy psa z ludźmi (ratowanie, szukanie ludzi po zapachu, postawy człowieka wobec zwierzęcia, prawidłowe podejście do zwierzęcia itd). Kolejnego dnia odbyły się zajęcia specjalistyczne dla naszych dzieci. Zajęcia dogoterapeutyczne polegające na budowaniu prawidłowego kontaktu z psem, przezwyciężaniu leku do zwierzęcia. Dzieci małymi krokami przezwyciężały swój lęk poprzez karmienie psa, nawiązywały kontakt przez dotyk. Kolejnym etapem były zabawy kształtujące funkcje motoryczne (rzucanie do celu) poznawcze (rozpoznawanie kolorów, kształtów) językowe (prawidłowe komendy do psa) oraz sensoryczne.

Zajęcia w ramach terapii grupowej
…i w ramach terapii Indywidualnej 🙂

Odbywają się tez zajęcia indywidualne oraz grupowe. Indywidualna terapia ogólnorozwojowa, terapia pedagogiczna. Znaczna część uczestników projektu to dzieci, ale są nimi także osoby starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne.

Zajęcia przywracające w toku
Zajęcia przywracające w toku

Na warsztatach nie mogło jednak zabraknąć chwili wytchnienia jaką niewątpliwie jest niedziela. 🙂 Był to czas relaksu i odpoczynku. Najmłodszej grupie uczestników czas umilił pan strażak, który opowiedział o bezpieczeństwie podczas ferii, swojej pracy oraz włączył dzieci do wspólnych zabaw i gier.

Pamiątkowe zdjęcie z panem strażakiem – Bartoszem Zakrzewskim!

Więcej zdjęć i relacji można znaleźć na naszym fanpage’u na facebook’u – http://facebook.pl/FundacjaAKME