Metamorfoza mieszkania wspomaganego w Liskowie

Mieszkanie wspomagane w Liskowie

W projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w którym Fundacja AKME jest wraz z pięcioma Ośrodkami Pomocy Społecznej partnerem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu przewidziano utworzenie mieszkania wspomaganego w Liskowie. W zasobach powiatu znajdował się zaniedbany dwu pokojowy lokal bez łazienki. Metamorfoza!

PS Nie byłoby tego mieszkania, gdyby nie upór i zdecydowanie byłej już dyrektor PCPR w Kaliszu Pani Doroty Augustowskiej.