Kolonia Skarszewek [GALERIA]

Kolonia Skarszewek – a gdzie to? A w gminie Żelazków w powiecie kaliskim. Dzieją się tam takie cuda- https://www.facebook.com/Podw%C3%B3rkowo-560005904399359/…

Najmłodsi uczestnicy projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., biorą udział w zajęciach organizowanych w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, prowadzonej przez Fundację AKME na podstawie zezwolenia Starosty Kaliskiego.

Wielkie podziękowania dla (pracującego tam zespołu) – Beaty Szurmińskiej, Patrycji Wieruszewskiej, Dominiki Nowak, Natalii Kopras, Klaudii Kubickiej, Katarzyny Król oraz przedstawicielce lidera projektu PCPR Kalisz Ani Kraski.
Nie udałoby się gdyby nie wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Dziękujemy!

Specjalne podziękowania dla koordynatora z Fundacji AKME Macieja Mankiewicza!

Więcej o projekcie: https://fundacja-akme.pl/page/poprawa-dostepu-uslug-spolecznych-powiecie-kaliskim