Klub Integracji Społecznej w Jastrowiu

KIS w Jastrowiu

Klub Integracji Społecznej (KIS) w Jastrowiu prowadzony przez Fundacje AKME (kierowniczka Ewa Nowak) we współpracy MGOPS w Jastrowiu, mieści się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Kolejowej 5. Mamy wspaniałych sąsiadów– Warsztat Terapii Zajęciowej https://www.facebook.com/WTZ-Jastrowie-471283669676297/ . Część wyposażenia KIS została pozyskana ze środków z projektu „Przez integrację zdobędę aktywizację”, w którym Fundacja AKME jest partnerem MGOPS w Jastrowiu (projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego).