Klub Wolontariusza – Aktywna Integracja 2

Fundacja Ukryte Marzenia wraz z Fundacją AKME rozpoczynają drugą edycję Klubu Wolontariusza!

Projekt jest skierowany do:

180 osób pełnoletnich, pozostających bez pracy, biernych zawodowo i zamieszkujących w województwie Wielkopolskim, w tym:

  • 60 osób z niepełnosprawnościami,
  • 20 osób z terenów wiejskich,
  • 20 osób uczących się lub kształcących się (zaocznie, wieczorowo).

W ramach projektu oferujemy:

  • dla wszystkich uczestników: indywidualne wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog, prawnik oraz grupowe warsztaty w ramach Kursu Umiejętności Społecznych,
  • dla 136 osób: szkolenia zawodowe wraz z stypendium za udział w kursie,
  • dla 110 osób: 3 – miesięczne płatne staże zawodowe (1440,00 zł),
  • dla 150 osób: indywidualne pośrednictwo pracy.

Dodatkowo:

Utworzenie KLUBU WOLONTARIUSZA dla 36 osób, a w nim:

  • zwiększone wsparcie specjalistów (psycholog, prawnik, doradca zawodowy),
  • jednorazowa konsultacja ze stylistą wraz z wizytą u fryzjera.

Kontakt:

Tel. 507 475 843

E-mail: fundacjaukrytemarzenia@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Ukryte Marzenia w partnerstwie z Fundacją AKME
Termin realizacji projektu
01.07.2021 – 30.06.2023
Całkowita wartość projektu:
2 025 607,44 zł
Kwota dofinansowania:
1 721 766,32 zł