Czasowe zamknięcie DDP

Ze względu na epidemię korona wirusa Dzienny Dom Pomocy Fundacji AKME będzie zamknięty od 11 do 25 marca 2020 roku.