Ludzki gest – wsparcie osób niesamodzielnych w powiecie obornickim

Fundacja AKME realizuje wspólny projekt wraz z Wspólnotą Wolontariuszy Hospicyjnych „Ludzki Gest” im. Jana Pawła II oraz Powiatem Obornickim!
Powiat obornicki
Projekt jest realizowany na terenie gmin: Oborniki, Rogoźno oraz gminy wiejskiej Ryczywół w powiecie obornickim na terenie województwa wielkopolskiego i skierowany jest do niesamodzielnych osób i ich opiekunów faktycznych zamieszkujących wyżej wymienione gminy.
Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych poprzez rozwój alternatywnych form opieki zdrowotnej nad niesamodzielnymi osobami, głównie starszymi z uzupełnieniem o usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej, w wyniku realizacji kompleksowego programu.

Projekt obejmuje:

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej oferującego uczestnikom projektu system wsparcia opieki zdrowotnej m.in. w następujących obszarach:

 

– konsultacje medyczne ze specjalistami takich dziedzin jak:

– geriatria

– fizjoterapia

– psychologia/psychoterapia

– dietetyka

– logopedia

– opracowanie Indywidualnego Planu Terapii dla zakwalifikowanych uczestników Projektu

 

– wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

 

– świadczenia związanych z usprawnieniem ruchowym (rehabilitacja lecznicza)

 

– świadczenia usług związanych ze stymulacją procesów poznawczych

 

– terapia zajęciowa polegająca na wspieraniu zdrowia i dobrego samopoczucia w celu doprowadzeniu uczestników projektu do możliwości  uczestnictwa w czynnościach życia codziennego

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w powiecie obornickim

 

Utworzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych oferującego:

 

– konsultacje indywidualne ze specjalistami, m.in:

– pedagog

– mediator

– coach

– prawnik

– zajęcia grupowe dla opiekunów, m.in.:

– warsztaty psychologiczne

– warsztaty przeciwwypaleniowe

– grupa wsparcia

– zajęcia dot. opieki nad osobami zależnymi

Utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego dla 6 osób. Mieszkanie ma być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

– usługi wspierające pobyt osób w mieszkaniu będą obejmować usługi opiekuńcze oraz asystenckie.

– usługi wspierające aktywność osób w mieszkaniu będą realizowane poprzez:

– trening umiejętności praktycznych – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podst. czynności dnia codziennego

– trening higieny – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, TV, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, sport.

Kontakt

ul.Droga Leśna 60,

64-600 Oborniki

Telefon

609 142 409

E-mail

hospicjum.ludzkigest@wp.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu:

01.03.2020 – 31.12.2022

Całkowita wartość projektu:

5 230 494,63

Kwota dofinansowania:

4 968 594,63