Polecenie Wojewody dotyczące zamknięcia placówek dziennych pomocy społecznej

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 11 marca 2020 r polecenie o czasowym zawieszeniu działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

placówkach wsparcia dziennego;
centrach integracji społecznej;
klubach integracji społecznej;
dziennych domach i klubach seniora;
środowiskowych domach samopomocy;
warsztatach terapii zajęciowej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), Wojewoda Wielkopolski wydał w dniu 11 marca 2020…