Zajęcia fotograficzne w Sokolnikach

Plenerowe zajęcia kółka fotograficznego „Przystani u Anioła” w Sokolnikach.

Zajęcia prowadził współpracujący z Fundacją AKME Marcin Muth.
Kółko jest prowadzone w ramach warsztatów fotograficznych rozwijających kompetencje kluczowe („Świadomość i ekspresja kulturalna”), dla uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” nr projektu RPWP.07.02.01-30-0017/15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, prowadzonej przez Fundację AKME na podstawie zezwolenia Starosty Szamotulskiego.

Zajęcia fotograficzne w Sokolnikach. Na zdjęciu uczestnicy projektu „Poprawa dostępu usług społecznych powiecie szamotulskim”.
Zajęcia fotograficzne w Sokolnikach. Na zdjęciu uczestnicy projektu „Poprawa dostępu usług społecznych powiecie szamotulskim”.

Przeczytaj więcej o projekcie: https://fundacja-akme.pl/poprawa-dostepu-uslug-spolecznych-powiecie-szamotulskim/