Warsztaty edukacyjne dla poznańskich nauczycieli i kadry szkolnej z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Kolejne działania finansowane z budżetu Miasta Poznań! Nadal działamy w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Tym razem poprzez Warsztaty edukacyjne dla poznańskich nauczycieli oraz kadry szkolnej.
Cel projektu:

Celem zadania jest zapewnienie poznańskim nauczycielom i kadrze szkolnej wsparcia w uzyskaniu wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Wsparciem w ramach zadania zostanie objętych 150 nauczycieli i kadry szkolnej, dzięki organizacji 120 warsztatów podzielonych na bloki tematyczne (1 blok to min. 3 warsztaty po 1 godzinie zegarowej).

Warsztaty będą odpowiadać indywidualnym trudnościom/wyzwaniom, z którymi mierzą się nauczyciele i kadra konkretnych szkół (wielopłaszczyznowość i kompleksowość wsparcia), jak również nabyciu uniwersalnych narzędzi wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży szkolnej (warsztaty mieszane dla nauczycieli i kadry, chętnych do podnoszenia swoich kompetencji).

Warsztaty będą odpowiedzią na najistotniejsze wyzwania wychowawcze i obciążenia psychiczne spowodowane konsekwencjami pandemii COVID-19, wojną w Ukrainie, kryzysem uchodźczym, kryzysem struktur rodzinnych oraz przygotowaniem do egzaminów kończących dany etap szkolny (depresja, zachowania ryzykowne, stany i napady lękowe, samobójstwo, zachowania trudne, problemy adaptacyjne, nadmierny stres, problemy z koncentracją i snem, uzależnienia, niska samoocena). Szczególną uwagę poświęcono kompetencjom psychologiczno-pedagogicznym nauczycieli oraz kadry szkoły (koncentrujący się na kompetencjach osobowościowych, prakseologicznych, kreatywnych i komunikacyjnych), wpływających w sposób bezpośredni na dobrostan uczniów. Oprócz tego warsztaty będą uwzględniały m.in. metody relaksacyjne, mindfullnes, elementy treningów oddechowych, jogi,  które będzie można wprowadzić do szkolnej rzeczywistości.

Warsztaty będą odbywać się w godzinach i dniach dostosowanych do potrzeb kadry pedagogicznej danej szkoły. Do głównych metod warsztatowych będą należeć: ćwiczenia koncepcyjne, spotkania z autorytetami, studium przypadku, scenki diagnostyczne, scenki treningowe, psychodrama, zadania wdrożeniowe, czy treningi umiejętności. Warsztaty prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów.

Kontakt:

Fundacja AKME

Biuro: ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań

Telefon:

+48 605 058 040

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Termin realizacji zadania publicznego:

16.05.2022 – 31.12.2022

Koszt realizacji projektu:

30 000,00 zł

Całkowita kwota dofinansowania:

30 000,00 zł