Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim

Czym się zajmujemy?

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej, w środowisku ich życia (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych).

Cel projektu:

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych , poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży (zgodnie z modelem bielańskim) i objęcie kompleksowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień) wsparciem 300 osób z zaburzeniem psychicznym wraz 80 osobami z ich otoczenia.

Dla kogo?

Wsparcie mogą uzyskać dzieci oraz młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie, zamieszkujący na terenie powiatów nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego.

Oferowane wsparcie:

Ośrodki udzielają pomocy w zakresie:
  • diagnozy psychologicznej
  • wsparcia psychologicznego oraz  psychoterapeutycznego
  • aktywizacji społecznej dziecka oraz osób jej bliskich mającej na celu niwelowanie zagrożeń wpływających na możliwość pogłębienia się zaburzeń lub ich nawrót
 
Dzieci mogą uzyskać pomoc poprzez:
  • indywidualne wsparcie psychologa i psychoterapeuty
  • zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty grupowe,
  • konsultacje ze specjalistami, min.: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedę, dietetykiem
 
Rodzice/ Opiekunowie mogą uzyskać wsparcie poprzez:
  • uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych oraz grupach wsparcia
  • indywidualne konsultacje ze specjalistami, min.: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, logopedą

W sytuacji zdiagnozowanej przez specjalistów potrzeby wsparcia dziecka i jego rodziców przez lekarzy, kierowani są oni do  Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Tomyślu, gdzie  otrzymują wsparcie  lekarza psychiatry oraz neurologa (porady lekarskie: diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne).

Istnieje także możliwość zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach na oddziale dziennym prowadzonym w ramach Centrum.

Planowane rezultaty:

Proponowane w projekcie rozwiązania umożliwią efektywniejsze wsparcie dla osób chorujących na zaburzenia psychiczne w środowisku ich życia. U podstaw leży integracja i współpraca między sektorami zdrowia i pomocy społecznej oraz dopasowanie działań pomocowych (kierunek i zakres) do indywidualnych potrzeb pacjenta poprzez inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań wśród podmiotów i specjalistów realizujących zadania na rzecz grupy docelowej. Proces deinstytucjonalizacji będzie prowadzony z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup docelowych, których dotyczy deinstytucjonalizacja oraz z uwzględnieniem trendów demograficznych.

Kontakt:

Punkt w Rakoniewicach

ul. Krystyny 47A, 62-067 Rakoniewice

Tel. +48 669 002 608

E-mail: rakoniewice@fundacja-akme.pl

Punkt w Wolsztynie

ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn

Tel. +48 721 300 908

E-mail: wolsztyn@fundacja-akme.pl

Punkt w Nowym Tomyślu

ul. Sienkiewicza 3, 64-300 Nowy Tomyśl

Tel. +48 692 826 605

E-mail: poradnia2@sanitatis.com.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+

Projekt realizowany w partnerstwie:

"Sanitatis Centrum Opieki Zdrowotnej" - Lider Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

Termin realizacji projektu:
01.02.2022 – 30.09.2023
Suma wszystkich kosztów projektu:
5 187 040,27 zł
Kwota dofinansowania:
4 927 688,24 zł
Wkład funduszy europejskich:
4 408 984,22 zł