Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej, w środowisku ich życia (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych).
 
 
DLA KOGO ?

Wsparcie mogą uzyskać dzieci oraz młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie, zamieszkujący na terenie powiatów nowotomyskiego, grodziskiego i wolsztyńskiego.

 
JAKIEJ POMOCY UDZIELA OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOLSZTYNIE ?

Ośrodek udziela pomocy w zakresie:

– diagnozy psychologicznej

– wsparcia psychologicznego oraz  psychoterapeutycznego

– aktywizacji społecznej dziecka oraz osób jej bliskich mającej na celu niwelowanie zagrożeń wpływających na możliwość pogłębienia się zaburzeń lub ich nawrót

 
Dzieci mogą uzyskać pomoc poprzez:

– indywidualne wsparcie psychologa i psychoterapeuty

– zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty grupowe,

– konsultacje ze specjalistami, min.: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedę, dietetykiem

 
Rodzice/ Opiekunowie mogą uzyskać wsparcie poprzez:

– uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych oraz grupach wsparcia

– indywidualne konsultacje ze specjalistami, min.: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, logopedą

 

W sytuacji zdiagnozowanej przez specjalistów potrzeby wsparcia dziecka i jego rodziców przez lekarzy, kierowani są oni do  Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Tomyślu, gdzie  otrzymują wsparcie  lekarza psychiatry oraz neurologa (porady lekarskie: diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne).

Istnieje także możliwość zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach na oddziale dziennym prowadzonym w ramach Centrum.

 

Punkt w Rakoniewicach

ul. Krystyny 47A
62-067 Rakoniewice

+48 669 002 608

rakoniewice@fundacja-akme.pl

KONTAKT
 

Punkt w Nowym Tomyślu

ul. Sienkiewicza 3
64-300 Nowy Tomyśl

+48 692 826 605

poradnia2@sanitatis.com.pl

 

Punkt w Wolsztynie

ul. Marcinkowskiego 6
64-200 Wolsztyn

+48 721 300 908

wolsztyn@fundacja-akme.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014+

Termin realizacji projektu:
01.02.2022 – 30.06.2023

Kwota dofinansowania:
4 388 695,95 zł

Kwota dofinansowania:
4 388 695,95 zł