W Łodzi i Uniejowie startuje druga edycja projektu „Przedsiębiorczość Twoją Szansą”

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 34 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na terenie woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – w tym:
• kobiety,
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Dzięki środkom EFS 27 uczestników założy działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez minimum 12 miesięcy. W wyniku działalności przedsiębiorstw utworzone zostaną 3 dodatkowe miejsca pracy.

Więcej o projekcie: https://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa-edycja-2/

Przeczytaj o pierwszej edycji: https://fundacja-akme.pl/przedsiebiorczosc-twoja-szansa/