Miniony tydzień w Fundacji AKME

W Chodzieży Trening kompetencji dla dla osób z otoczenia beneficjentów WTZ w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni w Wielkopolsce” realizowanego przez Fundację AKME (w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Czas na zmianę! Fundacja AKME w partnerstwie z TEB Edukacja Sp. z o.o. realizuje projekt „Czas na zmianę” w […]