Wielkopolskie Senioralne Kluby Wsparcia ‐ WSKW

Fundacja AKME tworzy Senioralne Kluby Wsparcia w województwie wielkpolskim! Cel projektu: Projekt ma na celu wsparcie wielkopolskich seniorów poprzez utworzenie czterech Senioralnych Klubów Wsparcia. Dla kogo? Dla osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w następujących powiatach: Powiat poznański Powiat chodzieski Powiat szamotulski Powiatu czarnkowsko – trzcianecki Oferowane wsparcie: Wsparcie fizjoterapeuty Konsultacje z […]

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM

POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SZAMOTULSKIM Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach od 01.01.2017 do 31.12.2018 realizuje Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi […]