NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD

NOWA SZANSA – WIEDZA, ROZWÓJ, ZAWÓD Projekt pt. „Nowa Szansa – Wiedza, Rozwój, Zawód” nr POWR.01.02.01-30-0183/15 jest realizowany w ramach w ramach Osi Priorytetowej 1 osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]